Наука технології інновації №1(29)-2024, 21-31 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2024-1-03

Овчарик Роман Юрійович — канд. екон. наук, доц., Державний торговельно-економічний університет, вул. Кіото 19, м. Київ, Україна, 02156; +38 (096) 197-18-87; romanovcharik@ukr.net; ORCID: 0000-0001-6536-9712

Овдій Олена Василівна — с. викладач кафедри обліку і аудиту ННІ ЕіУ, Національний університет харчових технологій, вул. Володимирська 68, м. Київ, Україна, 01601; +38 (066) 737-10-90; ovdii@i.ua; ORCID: 0000-0003-1531-3352

Негоденко Вікторія Степанівна — канд. екон. наук, доц., Державний торговельно-економічний університет, вул. Кіото 19, м. Київ, Україна, 02156; +38 (096) 645-98-68; v.nehodenko@knute.edu.ua; ORCID: 0000-0001-6873-2011

Копотієнко Тетяна Юріївна — канд. екон. наук, доц., Державний торговельно-економічний університет, вул. Кіото 19, м. Київ, Україна, 02156; +38 (063) 075-94-23; t.kopotiienko@knute.edu.ua; ORCID: 0000-0001-6107-9937

Міняйло Вікторія Петрівна — канд. екон. наук, доц., Державний торговельно-економічний університет, вул. Кіото 19, м. Київ, Україна, 02156; +38 (098) 226-77-41; v.miniailo@knute.edu.ua; ORCID: 0000-0001-5867-7135

МІСІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКО-АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ У ВОЄННИЙ І ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

Резюме. Бухгалтер, аудитор – професії, які завжди були затребуваними на ринку праці. Воєнний стан в Україні, запроваджений у 2022 р., вносить деякі корективи у формування ринку праці. Зокрема це питання стосується бухгалтерсько-аудиторського персоналу. Безліч підприємств були вимушені покинули територію місця реєстрації, чимало працівників згаданих посад вимушено залишили Україну і не повернулися. Це свідчить про те, що на сьогодні має місце зміна структури обліково-аудиторського персоналу підприємства, що суттєво вплинуло на формування заробітної плати цієї категорії працівників, їхній статус і потреби на ринку праці. Стаття містить дослідження, що стосуються рейтингу посад і місця аудитора та бухгалтера в структурі адміністративно-управлінського персоналу підприємства. З метою визначення престижності та рівня заробітної плати бухгалтера і аудитора проаналізовано середній рівень заробітної плати, визначено рейтинг зазначених посад у порівнянні з іншими посадами. Досліджено головні причини дисбалансу посад і низького рейтингу бухгалтера та аудитора серед інших посад на підприємствах України. Досліджено загальну тенденцію зміни середньої заробітної плати цієї категорії працівників, визначено подальші можливі зміни і вплив різних факторів. Сформовані висновки, підтверджені статистичними даними, надали можливість сконцентрувати увагу на головних напрямах покращення структури ринку праці обліково-аудиторського персоналу й аналізі ключових факторів, що зумовлять підвищення середньої заробітної плати цієї категорії працівників.

Ключові слова: бухгалтер, аудитор, середня заробітна плата обліково-аудиторського персоналу, рейтинг посад, середня заробітна плата в Україні, вимоги до обліково-аудиторських посад, топ-5 посад аудитора, коефіцієнтний аналіз заробітної плати аудитора (бухгалтера), загальна тенденція.