Наука технології інновації №1(1)-2017

 

ЗМІСТ

 


Проблеми науково-технічної діяльності

Малишев О.В. Відмова від парадигми DIKW на користь оберненої “піраміди” PDF

Пархоменко О.В., Пархоменко В.Д. Інформаційно-знаннєвий підхід до визначення парадигми соціально-економічного розвитку  PDF

Попович О.С., Булкін І.О. Структурні зміни в кадровому потенціалі української науки  PDF


Інноваційна економіка

Алиев Тарбиз Насиб оглы Состояние и пути совершенствования совместного предпринимательства в Азербайджане  PDF

Березняк Н.В. Методичні підходи до побудови моделі кон’юнктурного дослідження, проведення аналізу і прогнозу ринкової кон’юнктури  PDF

Кузнецова М.І., Дубровіна О.О. У пошуку шляхів детінізації економіки України  PDF


Розвиток національної інноваційної системи

Півоваров О.А., Дубницький В.І., Федулова С.О. Оцінка інвестиційної привабливості водопровідно-каналізаційного господарства як базової галузі національного господарства PDF

Шовкалюк В., Чайка Д. Інноваційна діяльність в Україні: стан, проблеми, перспективи нормативно-правового регулювання  PDF


Інформаційні технології для виробництва

Андрощук Г.О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (І частина)  PDF