Наука технології інновації №1(29)-2024, 43-55 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2024-1-05

Чепурна Наталія Володимирівна — канд. техн. наук, доц. кафедри теплотехніки, Київський національний університет будівництва та архітектури, просп. Повітряних Сил, 31, м. Київ, Україна, 03037; chepurna.nv@knuba.edu.ua; ORCID: 0000-0001-8044-7563

Гламаздін Вадим Павлович — експерт з інтеграції з ENTSO-E НЕК «Укренерго», вул. С. Петлюри, 25, м. Київ, Україна, 01601; vadym.glamazdin@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3459-3249

Тонкоголосюк Володимир Миколайович — заступник ген. директора ТОВ «Центр досліджень: енергетика і політика», вул. Лаврська, 9, корп. 19, м. Київ, Україна, 01015; +38 (044) 280-64-57; v.tonkogolosyuk@gmail.com; ORCID: 0000-0003-4469-422X

Мельник Анастасія Олександрівна — аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова 4-д, м. Київ, Україна, 02000; +38 (044) 521-35-35; melinik2011@gmail.com; ORCID: 0000-0002-3167-4353

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Резюме. У досліджені запропоновано й обґрунтовано концептуальні напрями розвитку електроенергетичного сектору України на середньострокову перспективу.
Визначено та проаналізовано стратегічні помилки, що були допущені під час формування електроенергетичного сектору України за часів Радянського Союзу. Здійснено аналіз зміни структури споживання електричної енергії як за категоріями споживачів, так і географічно. Запропоновано концептуальний підхід до розвитку об’єднаної енергетичної системи України шляхом децентралізації джерел генерації. Розроблено стохастичну математичну модель, за допомогою якої були розраховані необхідні прогнозні обсяги введення нових генеруючих потужностей для забезпечення внутрішнього споживання, на період до 2028 року. Здійснено аналіз щодо вибору технологічних рішень подальшого розвитку електроенергетичного сектору.

Ключові слова: електроенергетичний сектор, виробництво електроенергії, споживання електроенергії, традиційні та відновлювані джерела енергії, децентралізація.