Наука технології інновації №1(29)-2024, 8-20 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2024-1-02

Мусіна Людмила Абдрахманівна — канд. екон. наук, пров. н. с. відділу технологічного прогнозування науково-технічної діяльності, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (050) 351-08-84; musina@ukr.net; ORCID 0000-0002-7706-3451; ReseacherID: CAF-6964-2022

Кулак Антон Олександрович — головний фахівець Управління розвитку інтернет-каналів та комунікаційного забезпечення Департаменту комунікацій, Національний банк України, вул. Інститутська, 9, Київ, Україна, 01601; +38 (050) 086-19-61; anton.kylak@gmail.com

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

Резюме. Щоб протистояти багатовимірним викликам і кризам ХХІ ст. та здійснювати трансформаційні зміни в економіці, політикам потрібен інструмент, який оцінює якість економічного зростання з точки зору як факторів впливу на продуктивність, так і наслідків для умов життєдіяльності людей і довкілля. Визнано, що одного лише ВВП недостатньо для вимірювання прогресу на шляху до соціально й економічно інклюзивного, справедливого та сталого розвитку. На доручення Генерального секретаря ООН здійснюються дослідження «поза межами ВВП», що спрямовані на оновлення і доповнення Системи національних рахунків ООН 2008 року. Також відбувається оновлення підходів міжнародних організацій до проведення рейтингових досліджень країн світу на основі збалансованих систем показників добробуту і прогресу, інклюзивного та сталого розвитку. Здійснений аналіз результатів таких досліджень дав змогу дійти висновку, що в умовах загострення системних ризиків оцінка якості економічного зростання в країні потребує цілісної багато­вимірної системи індикаторів.
Вона має охоплювати, окрім обсягів ВВП на душу населення та продуктивності факторів виробництва, показники якості людського капіталу, сталості навколишнього середовища, якості системи управління, зокрема нормативно-правової бази, що формує довгострокову траєкторію розвитку, бізнес-середовище та інфраструктуру, тим самим впливаючи на інноваційність, інклюзивність і стійкість суспільства до шоків та загроз. Для оцінки якості економічного зростання в Україні здійснено аналіз позицій країни за показниками впливу економічної політики на інноваційність, інклюзивність, сталість і стійкість розвитку з використанням матеріалів Доповіді про майбутнє зростання Всесвітнього економічного Форуму та Індексу сталої конкуренто­-
спроможності. Визначено драйвери та перешкоди для збалансованого розвитку економіки України, зокрема низький управлінський потенціал для змін у напрямах інклюзивності, стабільності та стійкості. Надано пропозиції щодо розширення кола показників для оцінки інноваційності та сталості економічного зростання в Україні, зокрема для оцінки результатів реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року.

Ключові слова: якість економічного зростання, збалансований розвиток, стала конкурентоспроможність, повоєнне відновлення, інноваційні трансформації.