Наука технології інновації №2(2)-2017, 45-52 с

PDF

Кірюхін Микола Михайлович — канд. фіз.-мат. наук, с.н.с., президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України, вул. Січових Стрільців, 21, м. Київ, Україна; +38 (044) 272-42-85; snio@bigmir.net

СЕРТИФІКАЦІЯ ІНЖЕНЕРІВ ТА АКРЕДИТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОГРАМ. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ ФЕДЕРАЦІЙ

Резюме. Ця стаття присвячена ролі міжнародних і національних інженерних федерацій у системі незалежного оцінювання кваліфікації фахівців. Наведено перелік найбільш авторитетних в Європі і світі міжнародних технічних федерацій, які займаються сертифікацією інженерів. Також надано огляд двох найбільш впливових у світі асоціацій із незалежної акредитації інженерної освіти, а саме: Міжнародного інженерного альянсу та Європейської мережі з акредитації інженерної освіти (ENAEE). Описано впровадження європейських ініціатив в Україні.

Ключові слова: громадські організації, сертифікація інженерів, оцінка кваліфікації, акредитація, оцінка якості освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Сайт Спілки наукових та інженерних об’єднань України – [electronic resource]. – Access: www.snio.org.ua.
2. Сайти національних інженерних асоціацій різних країн світу [електронні ресурси]: Китаю – China Association for Science and Technology. – Режим доступу: – http://www.cast.org.cn/ ; Великобританії: Engineering Council. – Режим доступу: – www.engc.org.uk ; Німеччини: Verein Deutscher Ingenieure. – Режим доступу: www.vdi.de ; Бразилії: Federação Brasileira de Associações de Engenheiros. – Режим доступу: http://www.febrae.org.br/ ; Індії: The Institution of Engineers (India). – Режим доступу: https://www.ieindia.org/ ; Італії: Consiglio Nazionale Ingegneri. – Режим доступу: https://www.tuttoingegnere.it/ ; Португалії: Ordem dos Engenheiros. – Режим доступу: http://www.ordemengenheiros.pt/
3. World Federation of Engineering Organizations [electronic resource]. – Access: www.wfeo.net
4. European Federation of National Engineering Associations [electronic resource]. – Access: www.feani.org
5. European Council of Civil Engineers [electronic resource]. – Access: http://www.ecceengineers.eu/ ; European Council of Engineering Chambers [electronic resource]. – Access: http://www.ecec.net/.
6. Сайт реєстру FEANI INDEX [electronic resource]. – Access: http://www.feani.org/site/index.php?id=138&no_cache=1.
7. International Engineering Alliance [electronic resource]. – Access: http://www.ieagreements.org/.
8. European Network for Accreditation of Engineering Education [electronic resource]. – Access: www.enaee.eu.
9. European Association for Quality Assurance in Higher Education [electronic resource]. – Access: http://www.enqa.eu/.
10. Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs [electronic resource]. – Access: http://www.sefi.be/.
11. Сайт Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України [electronic resource]. – Access: http://www.ar-tech-uni.org.ua/