Наука технології інновації №2(2)-2017, 70-74 с

PDF

Тарасов Віктор Олексійович — академік, д-р техн. наук, професор Міжнародної академії  комп’ютерних наук і систем, президент МАКС, пр-т Академіка Глушкова, 42, м. Київ, Україна, 03680; amianta@yandex.ua

Назаренко Тетяна Миколаївна — пров. інженер Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, пр-т Академіка Глушкова, 40, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 526-00-03; t-n-nazarenko@ya.ru

Злочевска Любов Опанасівна — пров. інженер МННЦІТС НАН та МОН України, пр-т Академіка Глушкова, 40, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 526-63-37; amianta@yandex.ua

ТЕХНОЛОГІЯ КОРЕКЦІЇ НЕПЛОЩИНОСТІ ПОВЕРХНІ ЛІНІЙНОЇ НАПРЯМНОЇ
(Початок статті читайте в журналі “Науково-технічна інформація” №№ 1, 2, 3-4 за 2016 р.)

Резюме. У статті наведено результати теоретичних і прикладних досліджень системного синтезу конструкції суперпрецизійної лінійної напрямної. Зокрема, розглянуто питання корекції неплощинності поверхні лінійної напрямної. Запропоновано алгоритм корекції положення поля датчиків по висоті зазора та спосіб корекції неплощинності поверхні рухомого елемента несучої опори лінійної  напрямної.

Ключові слова: суперпрецизійна лінійна напрямна, алгоритм, датчики, зазор.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Деклараційний патент на винахід 34059 A Україна, МПК F16C 32/06 (2006.01). Суперпрецизійна лінійна напрямна / Зіненко В.М. — Заявл. 24.05.1999, № 99052840; опубл. 15.02.2001, бюл. № 1/2001.
2. Тарасов В.О. Системний синтез суперпрецизійних лінійних напрямних / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Науковотехнічна інформація. — 2016. — № 1.– С. 62–72.
3. Тарасов В.О. Пристрій та стабілізація управління переміщенням рухомих елементів / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Науково-технічна інформація. — 2016. — № 2. — С. 68–78.