Наука технології інновації №2(2)-2017, 16-28 с

PDF

Гусейнова Арзу Догру кизи — д-р екон. наук, Азербайджанський державний економічний універсітет, кафедра “Інформаційна економіка і технології”, вул. Г. Алієва, 135, м. Баку, Азербайджан, Аз1073; +(994) 55 785-35-36; eim09@rambler.ru

Шукурова Айгюн Сафар кизи — канд. екон. наук, АДЕУ, кафедра “Управління бізнесом”, вул. Г. Алієва, 135, м. Баку, Азербайджан, Аз1073; +(994) 55-577-61-09; doqru@yandex.ru

Гусейнлі Айтeн Тeяр кизи — канд. екон. наук, АДЕТ, кафедра “Управління бізнесом”, вул. Г. Алієва, 135, м. Баку, Азербайджан, Аз1073; +(994) 51-599-81-18; ayten.huseynli@mail.ru

ОСНОВИ І АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Резюме. Перспективи соціально-економічного розвитку Азербайджанської Республіки  безпосередньо залежать від підвищення ефективності організації та управління інноваційною діяльністю в країні. У зв’язку з цим велика увага приділяється вивченню перешкод для розвитку інноваційного та техніко-технологічного потенціалу, підвищенню ефективності національної інноваційної системи за допомогою всебічного вивчення зарубіжного досвіду. Метою статті є  встановлення суті, змісту та сучасних тенденцій формування інноваційного потенціалу, що забезпечує зміцнення становища країни на міжнародній арені, посилення конкурентоспроможності, інтенсивний розвиток економіки інноваційного спрямування, а також розробку ефективних методів і механізмів управління інноваційними процесами.

Ключові слова: інноваційний потенціал, національна інноваційна система, інноваційна активність, інноваційна діяльність, система показників.