Наука технології інновації №2(2)-2017, 29-36 с

PDF

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казиміра Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; genandro1@gmail.com

АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ 3D-ДРУКУ (ІІ ЧАСТИНА)

Резюме. Адитивні технології або технології пошарового синтезу, 3Dдрук – сьогодні один із найбільш динамічних напрямів “цифрового” виробництва. Проведений економіко-правовий аналіз показав, що вони дозволяють значно прискорити виконання НДДКР і вирішення задач підготовки виробництва, виготовлення продукції. Технології можуть збільшити в середньому на 23% прибутковість  виробництва окремої одиниці продукції і зменшити бар’єри для організації виробництва на 90%. 3D-друк здатний здійснити революцію в багатьох сферах життя. За динамікою розвитку ринок адитивних технологій випереджає інші галузі виробництва. Водночас персональний 3D-друк потенційно викликає проблеми у вигляді великомасштабного порушення користувачами прав інтелектуальної власності. За оцінками фахівців, економічні збитки від використання 3Dдруку, завдані інтелектуальній власності, до 2018 р. становитимуть 100 млрд доларів США. Відставання України від держав, що лідирують у цій галузі, продовжує наростати, особливо якщо взяти до уваги скоординовані зусилля урядів, промисловості та академічних інститутів країн-лідерів, спрямовані на поширення адитивного виробництва в промисловості. Впровадження цих технологій неможливе без інвестицій у фундаментальні й прикладні дослідження. Досвід інших країн показує, що таке завдання не може бути вирішене без істотної участі уряду і продуманих фінансових стимулів. Розвиток цієї наукомісткої галузі є основою технологічної безпеки і незалежності країни.

Ключові слова: адитивні технології, відкриті інновації, винахідницька активність, 3D-друк, інтелектуальна власність, патентний ландшафт.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андрощук Г.О. 3D-друк в епоху інноваційних технологій: проблеми регулювання / Г.О. Андрощук, Я.В. Копил // Інтелектуальна власність в Україні. — 2016. — № 5. — С. 17–26.
2. World Intellectual Property Report Breakthrough Innovation and Economic Growth [electronic resource]. — Access: http://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf.
3. Wohlers T. Wohlers report 2014: Additivemanufacturingand 3Dprintingstateoftheindustry: Annualworld-wideprogressreport, Wohlers Associates, 2014. — 276 p.
4. Смирнов В.В. Перспективы развития аддитивного производства в российской промышленности. Опыт ФГБОУ УГАТУ / В.В. Смирнов, В.В. Барзали, П.В. Ладнов // Новости материаловедения. Наука и техника. — № 2 (14). — 2015. — С. 23–27.
5. 3D Printer Market Sales Will Exceed $14.6 billion in 2019 [electronic resource]. — Access: http://blogs.gartner.com/pete-basiliere/2015/09/29/3dprintermarket-sales-will-exceed-14-6-billion-in-2019/.
6. 3D Printing. A patent overview. November 2013. [electronic resource]. — Access:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445 232/3D_Printing_Report.pdf.
7. Chinese Company Builds Houses Quickly With 3D Printing [electronic resource]. — Access: http://mashable.com/2014/04/28/3d-printinghouseschina/#UPXPvZAbCiqC.
8. Чернишов С.І. Підвищення ефективності інтегрованих технологій пошарового вирощування виробів на основі статистичного прогнозування : дис. … канд. наук: 05.02.08. — 2006.
9. Власенко В. Шкатулка с сюрпризом: как 3D-печать в Украине из игрушки превратилась в бизнес [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://daily.rbc.ua/rus/show/shkatulka-syurprizom-3dpechat-ukraine-igrushki1477311053.html.
10. Joan T. Kluger and Andrew Chou 3D printing : Protecting Intellectual property rights. / Philadelphia Business Journal. October 31, 2013 [electronic resource]. — Access: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H8DOptCVfcsJ: www.bizjournals.com/philadelphia/blog/guestcomment/2013/10/3d-printingprotecting-intellectual.html+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=opera.
11. Maya M. Eckstein Let’s look closer at 3D printing and IP issues / Inside Counsel Magazinе. February 9, 2016 [electronic resource]. — Access: http://www.insidecounsel.com/2016/02/09/lets-look-closerat-3d-printing-and-ipissues?slreturn=1461486797.
12. 3D Printing and Intellectual Property Law : Key Considerations. April, 2015 [electronic resource]. — Access: http://www.qlegal.qmul.ac.uk/docs/157017.pdf.
13. Штефан О.О. Захист прав інтелектуальної власності в умовах використання 3D-технологій. Права людини в Україні і світі : охорона, реалізація, захист : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 3 грудня 2015 р.) / О.О. Штефан // НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2015. — С. 82.
14. Economic Research. Working paper №28. 3D Printing and the Intellectual Property System. Stefan Bechtold. Industrial 3D printing. Other IP rights. 2015. — [electronic resource]. — Access: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_28.pdf.
15. Japanese man becomes first person to be jailed for making gun with 3D printer [electronic resource]. — Access: http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11187481/Japanese-man-becomesfirstperson-to-be-jailed-for-making-gun-with-3Dprinter.html.
16. New South Wales, Australia : Parliament passes law banning possession of 3D filed for guns. [electronic resource]. — Access: https://3dprint.com/106940/australia-ban-3d-files-guns/.
17. To prawdziwy boom. Do końca tego roku sprzedaż drukarek 3D wzrośnie o 100 procent [electronic resource]. — Access: http://next.gazeta.pl/next/7,151243,20844612,to-prawdziwy-boom-do-koncategoroku-sprzedaz-drukarek-3d-wzrosnie.html.