Наука технології інновації №3(23)-2022, 26-29 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-03

Бабич Ірина Михайлівна — канд. техн. наук, доц. кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, Національний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601; +38 (050) 561-36-94; 5613694@ukr.net; ORCID: 0000-0002-3058-3062

Бондар Микола Васильович — канд. техн. наук, доц. кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, Національний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601; +38 (095) 840-38-38; bondnik@i.ua ; ORCID: 0000-0002-5775-006X

Бойко Петро Миколайович — канд. техн. наук, доц. кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, Національний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601; +38 (050) 311-70-85; boykopm@bigmir.net

Прибильський Віталій Леонідович — д-р техн. наук, проф. кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, Національний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601; +38 (095) 536-87-59; undihp63@ukr.net; ORCID: 0000-0003-4126-6721

ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВИН

Резюме. У статті досліджено важливість використання географічного зазначення в харчовій промисловості України, а саме — у виноробстві. В Україні створена певна нормативно-правоваx база правової охорони інтелектуальної власності, однак розвиток ринкової економіки вимагає подальшого вдосконалення національного законодавства для розв’язання проблем, що виникають під час використання об’єктів інтелек­туальної власності як з юридичного, так і з економічного боку. Система географічних зазначень — це принцип, який дає змогу захищати якість продукту з одночасним просуванням цього продукту на внутрішньому і зовнішньому ринках. Розглянуто можливість використання у вітчизняному виноробстві механізму захищених географічних зазначень, що існує в країнах, які вважають його дієвим для захисту національних продуктів і виробників. З огляду на сучасні вимоги до послуг в еногастрономічному туризмі, розглянуто механізм географічних зазначень як потенціал інноваційного розвитку виноробства в регіонах України.

Ключові слова: географічне зазначення, промислова власність, виноробство, вино, конкурентоспроможність, якість.