Наука технології інновації №3(23)-2022, 52-62 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-07

Камишин Володимир Вікторович — д-р пед. наук, с. н. с., директор ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-10; kvv@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-8832-9470

Баланчук Ірина Сергіївна — завсектору, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; balanchuk@uintei.kiev.ua, ORCID: 0000-0002-5179-7350

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У США ТА ЄВРОПІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Резюме. Після створення та початку функціонування перших дослідницьких університетів інтерес до роботи подібних установ лише зростає. Наукова спільнота не перестає використовувати всі переваги від діяльності таких закладів освіти. Навчання та дослідження стали невіддільною складовою класичних дослідницьких університетів у Європі та Сполучених Штатах Америки, започатковуючи нові стандарти в освітньо-науковому процесі. Метою пропонованої увазі статті є вивчення історії створення перших дослідницьких університетів Європи і США, а також дослідження характеристик сучасних дослідницьких закладів освіти в провідних країнах світу. Головними науковими методами, які були використані в процесі написання цієї роботи, є порівняльно-історичний і системно-аналітичні методи, що дали змогу шляхом порівняння, аналізу, а також завдяки аналітичній роботі встановити ключові моменти, виявити характер взаємодії та оцінити загальні результати від діяльності перших дослідницьких університетів у країнах Європи та Сполучених Штатів Америки. Головними результатами, які було отримано в ході цього дослідження, можна визначити такі: характеристика та класифікація дослідницьких університетів у провідних європейських країнах і США; ключові передумови для розвитку системи дослідницьких університетів в Україні. Результати цієї наукової роботи та висновки, отримані в процесі представленого дослідження, можуть бути використані для подальших наукових досліджень за вказаною тематикою. Вони можуть зацікавити викладачів і студентів закладів вищої освіти за спеціальністю “історія, педагогіка, освітні технології”.

Ключові слова: дослідницький університет, інновації, трансформація, академічне підприємництво, наукові дослідження, заклад вищої освіти, США, Європа.