Наука технології інновації №3(23)-2022, 3-12 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-01

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 5210074, kvasha@uintei.kiev.ua, ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 5210080, paladchenko@uintei.kiev.ua, ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с. н. с., ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 5210080, molchanova_irina@ukr.net, ORCID: 0000-0003-1679-5621.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Резюме. Стаття присвячена результатам дослідження стану реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності розпорядниками бюджетних коштів в Україні у 2021 році. Дослідження виконано в рамках чинного законодавства методом моніторингу з використанням порівняльного аналізу, яке щорічно проводить Український інститут науково-технічної експертизи та інформації за дорученням Міністерства освіти і науки України, яке за його результатами інформує Кабінет Міністрів України. За результатами дослідження зроблено узагальнені висновки, що у 2021 р. відбулося зростання попиту підприємницького сектору на інноваційні розробки та збільшення обсягів бюджетного фінансування стратегічних і середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня з позитивною динамікою фінансування за 2019–2021 роки. Надано відповідні пропозиції щодо активізації та підвищення результативності реалізації інноваційної діяльності за стратегічними пріоритетами для забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної економіки.

Ключові слова: інноваційна діяльність, пріоритетні напрями, стратегічні пріоритети, середньострокові
пріоритети, моніторинг, фінансова підтримка, бюджетне фінансування.