Наука технології інновації №3(23)-2022, 63-67 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-08

Михальченкова Олена Євгенівна — c. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; alenasimchuk5566@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7784-9668

Горностай Наталія Ігорівна — c. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-34; gornostai@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0003-0383-7132

УКРІНТЕІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Резюме. Загалом міжнародна співпраця в науково-технічній сфері протягом останніх років характеризується активними контактами та обмінами, наявністю широкої низки цікавих перспективних проєктів, належним рівнем нормативно-правового забезпечення та добрим підґрунтям для подальшого розвитку взаємин між науково-освітніми інституціями. Окремою значною площиною науково-технічного сегменту співробітництва України є діяльність у сфері інновацій і технологічного трансферу. Україна, як і інші країни – члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку з метою створення сприятливих умов для розвитку та ширшого застосування інновацій. У рамках розвитку дипломатичних відносин України з країнами – членами ЄС, з країнами східного партнерства, участь у двосторонньому науково-технічному співробітництві в межах міжурядових угод, співпраця з міжнародними організаціями та фондами вийшли на значно вищий рівень стратегічного партнерства. Україна є активним учасником міжнародної співпраці у сфері трансферу технологій. Українська міжнародна співпраця в сучасних умовах вимагає нового мислення та підходів. У результаті перерозподілу міжнародного балансу сил за участі України видозмінюються наявні інтеграційні блоки, виникають додаткові можливості для створення нових конфігурацій міжнародного наукового та науково-технічного партнерства. Окремого значення набуває трансфер інноваційних технологій. Міжнародне співробітництво виступає одним із дійових інструментів інтеграції України та формує особливу спільну просторову зону, що є своєрідним джерелом безперервного потоку технологічних інновацій і достатньо зручним інструментом інноваційного розвитку у сфері технологічного трансферу. Кооперація з іноземними вченими дасть змогу створити спеціалізовані бази даних технологій/розробок; проводити дослідження щодо визначення регламенту обміну науково-технічною продукцією; залучати найкращих експертів для проведення науково-технічної експертизи; отримувати консультаційну підтримку роботи щодо бізнес-інкубаторів і стартап-компаній; забезпечити координацію спільних досліджень, а також участь у бізнес- і технологічній кооперації країн-партнерів як складової загальної системи інноваційного простору.

Ключові слова: міжнародний трансфер технологій, інноваційна система, екосистема партнерів, експортний потенціал держави, План відновлення України.