Наука технології інновації №3(23)-2022, 13-25 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-02

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доц., головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; genandro1@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0781-9740

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРАКТИКА КИТАЮ ТА США (Частина 2)

Резюме. У статті досліджено глобальний економічний та інноваційний вплив комерційної таємниці. Комерційні таємниці мають широке охоплення та підтримують інноваційну екосистему, захищаючи технологічні, продуктові, ринкові та організаційні інновації, а також забезпечуючи ключове доповнення та підтримку іншої інтелектуальної власності (ІВ). Показано, що незаконне присвоєння або крадіжка комерційної таємниці з країн ОЕСР становить 1–3 % ВВП. Вартість крадіжок комерційної таємниці досягла 1,7 трлн дол. США на рік. На прикладі економік Китаю і США показано зростання важливості нематеріальних активів, комерційної таємниці та посилення загроз їх викрадення. У США понад 80 % усіх справ з економічного шпигунства та 60 % справ щодо комерційної таємниці пов’язані з Китаєм. Враховуючи їхній негативний вплив на національну безпеку, США застосовують нові законодавчі механізми захисту ІВ і комерційної таємниці. Проаналізовано виклики та ризики, що пов’язані зі співпрацею України з Китаєм. Надано рекомендації щодо їх мінімізації та протидії загрозам.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновації, комерційна таємниця, кібербезпека, національна безпека, економічне шпигунство.