Наука технології інновації №3(23)-2022, 44-51 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-06

Гусейнов Сафар Мазахір — аспірант (спец. «Економіка технологічних інновацій»), Науково-дослідний економічний інститут при Міністерстві економіки Азербайджанської Республіки, AZ1122,196 Hasan bay Zardabi, Ясамал, Баку, Азербайджан, +994554330050, safarguseynov96@mail.ru, ORCID: 0000-0002-9531-5632

ВПЛИВ НДДКР ТА ІННОВАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Резюме. Метою дослідження є вивчення впливу НДДКР та інновацій на економічний розвиток Азербайджанської Республіки. Для цього було застосовано аналіз часових рядів за допомогою програми «EViews 12.0», враховуючи витрати на НДДКР, кількість дослідників у країні, патентних заявок, а також дані про ВВП як індикатор економічного розвитку. Причиново-наслідковий зв’язок між кількістю патентних заявок і кількістю дослідників та економічним зростанням не встановлений. Причиново-наслідковий зв’язок між витратами на НДДКР, патентними заявками та дослідженнями й економічним зростанням у довгостроковій перспективі не був визначений. Невиявлені гіпотези причиново-наслідкового зв’язку були виокремлені в статті.

Ключові слова: економічне зростання, НДДКР, інновації, VECM, причино-наслідковий зв’язок.