Наука технології інновації №3(23)-2022, 30-38 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-04

Коваленко Олександра Вікторівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 404-96-41; kasandra.kovalenko@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7657-7867

Богомазова Віра Миколаївна — канд. екон. наук, пров. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 599-65-11; verbog@ukr.net; ORCID: 0000-0002-8756-3871

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

МОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЗАКОНОДАВСТВО ЄС ТА УКРАЇНИ

Резюме. У статті проаналізовано нормативно-правові акти Європейського Союзу та України у сфері морських досліджень та визначено ключові прогалини у вітчизняному законодавстві. Встановлено, що законодавство ЄС передбачає дотримання принципу інтеграції науки, промисловості, політики і суспільства та об’єднання їхніх ресурсів для фінансування морських досліджень. Пріоритетними тематичними напрямами європейського нормативно-правового забезпечення в цій сфері є: дослідження щодо зміни клімату, захисту та відновлення морського біорізноманіття, екосистемного підходу до управління ресурсами та просторового планування, відновлювальної океанської енергетики, впливу діяльності людини на прибережні та морські екосистеми, генерування цифрових наукових знань про моря та океани та вільного доступу до них, формування засад вуглецево-нейтральної та циклічної “блакитної” економіки ЄС. Зазначено, що попри широкий спектр прийнятих в Україні законодавчих актів, які регулюють сферу морських досліджень, існує розпорошеність щодо напрямів цих досліджень, не визначено основні принципи їх проведення. Потребують визначення пріоритетні напрями наукових морських досліджень. Зроблено висновок щодо необхідності формування більш послідовної політики у сфері морських наукових досліджень, зміцнення партнерства за участі всіх зацікавлених сторін, які мобілізують і поширюють знання, досвід, технології та фінансові ресурси в інтересах сталого розвитку водних ресурсів України. Це потребує встановлення основних принципів проведення морських наукових досліджень, застосування форсайтного підходу для визначення пріоритетних напрямів морських наукових досліджень для України. У статті наголошено, що після затвердження результатів Форсайту Постановою Кабінету Міністрів, необхідно орієнтуватися саме на ці пріоритетні напрями під час формування державного замовлення на проведення морських наукових досліджень та щорічно проводити моніторинг реалізації визначених пріоритетів і надавати звіт про результати моніторингу.

Ключові слова: нормативно-правове регулювання, управління дослідженнями, наукові пріоритети, партнерство.