Наука технології інновації №1(21)-2022, 14-21 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-1-03

Осадча Анастасія Борисівна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0001-5151-2901

Гаврис Тетяна Володимирівна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-07; gavris@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0003-0874-2597

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ СВІТОВИХ НАУКОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ TA ГРОМАД

Резюме. У світі існує тенденція до урбанізації. Це означає, що міста стають більшими, а їх населення постійно зростає. У таких умовах важливо правильно спланувати структуру міста для того, щоб гарантувати безпеку та комфорт для жителів, а також подбати про вплив міста на зміну клімату й економічну нерівність населення. У міських районах нерідко зосереджена крайня бідність, а національним і міським органам влади непросто розмістити зростаюче населення на таких територіях. Досягнення безпеки і сталого розвитку міст означає забезпечення безпечним і доступним житлом, а також модернізацію нетрів. Це також передбачає інвестиції у громадський транспорт, створення зелених громадських територій, а також удосконалення міського планування й управління таким чином, що одночасно забезпечуватиме інклюзивність і загальну рівноправну участь. У статті представлено результати авторського дослідження щодо перспективних і пріо­ритетних наукових і технологічних напрямів для досягнення Україною Цілі сталого розвитку 11 “Сталий розвиток міст і громад” (далі — ЦСР 11) шляхом реалізації національних завдань. Науково-аналітичне дослідження проводилося з використанням платформи Web of Science: наукометричне дослідження — на основі міжнародної бази даних Web of Science Core Collection (далі — БД WoS); патентне дослідження — на основі міжнародної патентної бази даних Derwent Innovation.

Ключові слова: цілі сталого розвитку, місто, громада, урбаністика, наукометричне дослідження, патентне дослідження.