Наука технології інновації №1(21)-2022, 62-68 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-1-09

Півоваров Олександр Андрійович — д-р техн. наук, професор, професор кафедри технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Дніпровського державного аграрного університету, вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000; +38 (097) 342-46-60; apivo@ua.fm; ORCID: 0000-0003-0520-171X

Миколенко Світлана Юріївна — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Дніпровського державного аграрного університету, вул. С. Єфремова, 25, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000; +38 (098) 964-26-84; svetlana.mykolenko@gmail.com; ORCID: 0000-0002-1959-1141

Гезь Яна Василівна — викладач кафедри технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Дніпровського державного аграрного університету, вул. С. Єфремова, 25, Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000; +38 (050) 922-65-05; yanavasilevna11@gmail.com; ORCID: 0000-0003-2173-7338

АНАЛІЗ ВТРАТ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ B ПРОДОВОЛЬЧОМУ ЛАНЦЮЗІ

Резюме. У статті розглянуто аспекти продовольчої безпеки з огляду на втрати харчової сировини в продовольчому ланцюзі на різних етапах виробництва продукції. Втрати продовольчої сировини відбуваються на всіх етапах харчового ланцюга. Так, відмічається збільшення втрат харчової сировини, кількість яких перевищує щороку 1,3 млрд т. Загалом розрізняють дві категорії втрат харчових продуктів. Перша категорія утворюється під час етапів збирання, транспортування, дозрівання і переробки продовольчої сировини, тоді як друга категорія виникає з вини кінцевого споживача. Також на кількість втрат продовольства впливає і промисловий розвиток регіонів планети. Для індустріально розвинених країн характерним є значно більший відсоток втрат харчових продуктів. Натомість понад 80 % втрат продовольчої сировини можна уникнути шляхом впровадження інноваційних технологій зберігання. Також перспективним буде застосування ресурсо­зберігаючих технологій. Не менш важливим аспектом для зменшення втрат сировини на етапі споживання є раціоналізація культури харчування та самосвідомості споживачів.

Ключові слова: харчова промисловість, харчові продукти, продовольчий ланцюг, втрати харчової сировини,
продовольча безпека, ресурсозбереження.