Наука технології інновації №1(21)-2022, 9-13 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-1-03

Джафарова Вафа — провідний науковий співробітник, Інститут наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки Азербайджанської Республіки, Азербайджан, Баку, пр. Р. Зардабі, 88а; +(994)518675548; faithfulness_88@mail.ru.

РОЛЬ КЛАСТЕРА В ЕКОНОМІЦІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Резюме. У сучасних умовах глобальної конкуренції кластерний підхід є більш ефективним у створенні міжнародного виробництва. Кластерний підхід — це нова технологія, що дає змогу підвищити конкурентоспроможність галузі, регіону й економіки країни загалом. Структурно-технологічні зміни у світовій економіці сприяють структуризації економіки, підвищенню конкурентоспроможності та переходу до кластерної системи. Якщо в розвинених країнах Західної Європи кластерна політика використовується як експеримент, то в країнах Східної Європи кластери є основою економіки. Держави, створюючи власну економіку з урахуванням кластерів, відрізняються виробництвом конкурентоспроможної продукції, що забезпечила високий рівень розвитку. Інтеграція держави, науково-дослідних інститутів і спеціалістів створює умови для ефективного використання потенціалу економік країн. Деякі держави підтримують розвиток кластерів, стимулюючи інструменти економічної політики й інвестиції, формуючи бізнес-середовище. У Білорусі, Україні, Угорщині, Румунії та Грузії формуються кластери у сферах вищої освіти, охорони здоров’я, а також ІКТ, мікробіології, вірусології, хімії та фармацевтики.

Ключові слова: кластери; модель; бізнес; технопарк; країни, що розвиваються; ІКТ.