Наука технології інновації №1(21)-2022, 54-61 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-1-08

Баланчук Ірина Сергіївна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; balanchuk@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5179-7350

КЛАСИЧНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ — ПОНЯТТЯ, ПЕРЕДУМОВИ, РОЗБУДОВА

Резюме. Що таке класичний дослідницький університет? Які поняття охоплює заклад вищої освіти інноваційного типу? Якими є передумови й особливості створення та функціонування закладу освіти нового зразка? З яких базових елементів складається такий освітній заклад? У чому полягають особливості навчання студентів у закладах вищої освіти, що спеціалізуються на дослідженнях? Як розробляються та вводяться в практику високі стандарти освіти в таких освітніх установах? Дати відповіді на ці та багато інших запитань автор спробує в пропонованій статті. З огляду на дані, зібрані за допомогою якісного відбору та аналізу широкого спектру профільної інформації, низки відповідної академічної та професійної літератури, офіційних документів, зокрема законів, постанов, директив тощо, а також низки сервісно-інформаційних та освітніх порталів провідних дослідницьких університетів світу, було розпочато наукове дослідження на тему створення, розвитку та функціонування класичних дослідницьких університетів в Україні та світі. У статті було окреслено передумови виникнення класичного дослідницького університету в Європі. Розтлумачено поняття академічного підприємництва і визначено який зв’язок існує між ним та дослідницькими університетами. Подано пояснення наукової співпраці в рамках моделі “трикутника знань”, окреслено базові особливості моделі. У статті виокремлено проблематику теми та наведено основні завдання, розкрито суть складових, які пов’язані з діяльністю дослідницького університету. Проаналізовано публікації науковців, мислителів та інших європейських і світових діячів, які займалися вивченням питання створення та діяльності дослідницьких університетів.

Ключові слова: дослідницький університет, інновації, трансформація, академічне підприємництво, аспірантура, наукові дослідження, заклад вищої освіти.