Наука технології інновації №1(21)-2022, 46-53 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-1-07

Пархоменко Олексій Володимирович — канд. екон. наук, доц., с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (050) 410-31-65; pav_ua@i.ua; ORCID: 0000-0002-8097-0378

Пархоменко Аліна Олексіївна — студентка, КНТЕУ, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02000; +38 (099) 705-80-83, ORCID: 0000-0001-9643-779X

Пархоменко Гліб Олексійович — студент, Національний транспортний університет, вул. Омел’яновича-Павленка, 1, м. Київ, Україна, 01010; +38 (044) 280-54-09; ORCID 0000-0002-7574-0850

СИСТЕМНО-ТВОРЧА ОСНОВА БУТТЯ В ГАРМОНІЇ З ЗАКОНАМИ ПРИРОДИ

Резюме. У науковій літературі є чимало досліджень щодо наповнення змістом як у сфері системного розвитку, так і у сфері творчих можливостей людини, але поза увагою дослідників залишається проблема їх спільного впливу на розуміння системно-творчого принципу буття (реальності) у гармонії з законами природи, який можливо зарахувати до базового принципу соціально-економічного розвитку. На етапі впровадження економіки, що заснована на знаннях, залежність життя людини від законів природи збільшується. Закони природи є найвищою реальністю буття, що постає як цілісна система зі складною багаторівневою структурно-функціональною організацією і зорієнтована на системно-творчу взаємодію людини з навколишнім середовищем. Творча діяльність людини завжди спрямована на зміну свідомості щодо розуміння принципово нового процесу розвитку, який передбачає розробку відповідних принципово нових правил функціонування суспільства в усіх сферах його існування: виховання, освіти, управління, переосмислення значення людини тощо.

Ключові слова: людина, система, творчість, інформація, знання, енергія, інтелект, протиріччя, природа, закони, синергія.