Наука технології інновації №1(21)-2022, 38-45

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-1-06

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора, ДНУ “Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-14; pisarenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-9806-2872

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

КРИТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ФОРСАЙТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ У 2021 РОЦІ

Резюме. Визначення та реалізація новітніх критичних технологій у сфері озброєння та військової техніки дасть змогу створити передумови для подальшого розвитку висококонкурентних технологічних напрямів, а також забезпечить розробку і впровадження сучасних зразків військової техніки, надасть можливість модернізувати наявне озброєння та поліпшити його тактико-технічні характеристики. Саме тому робота з визначення критичних технологій в означеній сфері є важливою для України, результатам якої і присвячена ця стаття. Мета полягає в тому, щоб оновити перелік критичних технологій у сфері озброєння та військової техніки на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600 методом форсайтних досліджень за сімома тематичними напрямами. Методологія форсайтного дослідження є комплексною і охоплює три методи: два етапи опитувань експертів (науковців, які давали пропозиції, та підприємців, які оцінювали ці пропозиції з точки зору важливості та можливості реалізації запропонованих бізнесом технологій); наукометричний і патентний аналіз для оцінювання актуальності пропозицій експертів-науковців з точки зору тенденцій розвитку світової науки та новітніх технологій — 3-й етап; оцінювання пропозицій експертів-науковців з точки зору можливостей наявного потенціалу української науки здійснити запропоновані дослідження — 4-й етап. За кожним із означених чотирьох етапів пропозиції отримувала оцінку, які потім зводилися в інтегральну оцінку. За цією оцінкою запропоновані технології ранжувалися в розрізі відповідних тематичних напрямів і розбивалися на три кластери. Найкращі кластери пропонувалися в ролі критичних технологій. Методи оцінювання – це методи системного аналізу, аналітики інтелектуальної власності, ранговий, кластерний. На підставі результатів дослідження Міністерством освіти і науки України підготовлено проєкт оновленого переліку з 24-х критичних технологій за п’ятьма тематичними напрямами, який 23 лютого 2022 р. затверджений Кабінетом Міністрів України. Подальша робота має охоплювати результати моніторингу реалізації затверджених технологій у сфері озброєння і військової техніки та визначення точності прогнозу.

Ключові слова: короткостроковий прогноз, військові технології, експертні опитування.