Наука технології інновації №1(21)-2022, 69-80

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-1-10

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; genandro1@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0781-9740

ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ТРЕНДІВ У РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Резюме. У статті досліджено зміст “технологічної безпеки” на різних ієрархічних рівнях (держави, регіону, підприємства), її місце в системі економічної безпеки та фактори впливу на її рівень. Подано прогнозні оцінки світових трендів у розвитку науки та техніки. Показано глобальні технологічні та наукові тренди у сфері озброєння та військової техніки на основі аналізу публікацій НАТО, урядів зарубіжних країн, SIPRI, Мюнхенської конференції з безпеки, ЄС, міжнародних аналітичних і консалтингових організацій. Проаналізовано стан економічної безпеки в Україні, основні виклики та загрози у сфері інвестиційно-інноваційної безпеки. Підсумовано, що конкуренція найбільших технологічних лідерів світу лише посилилася. Політично мотивована війна технологій лише починається. Інтереси національної безпеки будуть дедалі більшою мірою впливати на конкуренцію технологічних платформ у різних сферах. Інтелектуальна безпека є системоутворювальним елементом, первинною в порівнянні з інноваційною та/або технологічною безпекою, оскільки безпосередньо впливає на стан не лише науково-технологічної, а й інших складових економічної безпеки. Реалізація Стратегії економічної безпеки України дасть змогу запровадити систему моніторингу економічної стійкості й оцінку стану економічної безпеки, сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки та політичної відповідальності за її результати.

Ключові слова: технологічна безпека, економічна безпека, глобальні технологічні тренди, міжнародне
науково-технологічне співробітництво, стратегія економічної безпеки.