Наука технології інновації №4(20)-2021, 78-87 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-08

Паладченко Олена Федорівна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 521-00-80, epalada@ukr.net; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID 0000-0003-1679-5621

ТРАНСФЕР СТВОРЕНИХ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У СУСПІЛЬНУ ПРАКТИКУ

Резюме. Стаття присвячена результатам щорічного моніторингу діяльності закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ЗВО МОН України) у сфері трансферу технологій. Метою дослідження є аналіз отриманих результатів трансферу створених ЗВО за результатами науково-технічної та інноваційної діяльності технологій для впровадження в суспільну практику, виявлення його головних проблем і способів їх розв’язання в умовах сучасного розвитку суспільства. Дослідження здійснено Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації за розробленою системою показників і затвердженою методикою з використанням інформації щодо результатів інноваційної діяльності розпорядниками бюджетних коштів. Отримані результати свідчать, що у 2020 р. ЗВО передано більш ніж половина від загальної кількості технологій, переданих головними розпорядниками бюджетних коштів за стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. Майже всі створені ЗВО технології передано на замовлення підприємств промислового сектору з часткою 96,4 % (2019 р. – 99,1 %, 2018 р. – 80,4 %) у загальній кількості технологій, переданих промисловим підприємствам. За останні три роки МОН України є лідером серед інших розпорядників як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Більшість технологій на внутрішньому ринку та всі технології на зовнішньому передано замовникам шляхом «ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій». Технології в період 2018–2020 рр. передавалися за всіма затвердженими стратегічними пріоритетами, найбільше – за пріоритетом № 5 (сфера медицини). Серед 23 ЗВО, які в 2020 р. здійснювали діяльність у сфері трансферу, лідером є Сумський державний університет (і в 2019 р., і в 2018 р.), який передав більш ніж половина від загальної кількості переданих технологій – промисловому сектору. Отже, у 2018–2020 рр. більше половини технологій, які передано на внутрішньому ринку та майже всі на зовнішньому були розроблені ЗВО МОН України, з яких майже всі – університети. Ці технології мають вищу конкурентоспроможність і попит у порівнянні з технологіями, отриманими науковцями інших вітчизняних структур, що надає можливість МОН України з-поміж інших розпорядників коштів утримувати позицію лідера у сфері трансферу на обох ринках, зокрема в промисловому секторі. Таким чином, ЗВО створено та передано інноваційну продукцію для безпосереднього впровадження в суспільну практику та технологічного переоснащення підприємств на галузевому рівні. Головною проблемою трансферу є те, що технології, які передавалися, були створені лише за кошти підприємств та організацій-замовників для безпосереднього впровадження, що звужує можливості щодо залучення ЗВО для ефективної реалізації стратегій розвитку сучасного суспільства на регіональному та місцевому рівнях. З метою подальшого вдосконалення та розширення напрямів і можливостей наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО пропонується із використанням світового та європейського досвіду враховувати у стратегіях розвитку ЗВО, зокрема університетів, особливості управління в умовах розвитку сучасного суспільства щодо співпраці та партнерства, академічного під­приємництва, сталого розвитку та його цілей і завдань з метою підвищення соціально-економічного розвитку суспільства на міжнародному, регіональному та місцевому рівнях

Ключові слова: трансфер технологій, заклади вищої освіти, університет, результат, стратегічні пріоритети, промислові підприємства, суспільна практика.