Наука технології інновації №4(20)-2021, 3-13 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-01

Куранда Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5913-4113

Кочеткова Олена Петрівна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-8124-911X

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ ЗА ПІДСУМКАМИ МОНІТОРИНГУ

Резюме. Наукові дослідження, нові знання, технологічні нововведення є головним джерелом економічного зростання держави, забезпечення її національної безпеки, конкурентоспроможності та рівня життя людей. Розвиток науки у будь-якій країні перебуває під впливом світових тенденцій у сфері генерації знань, ключових факторів, які впливають на науково-технічну політику, глобальних тенденцій щодо витрат на наукові дослідження і розробки. Бюджетне фінансування науки є ключовим державним інструментом, через який здійснюється підтримка діяльності організацій державного сектору науки, університетів, регулюється розвиток пріоритетних напрямів науки та інновацій. Стан наукового потенціалу, його результативність для економіки країни визначається достатністю коштів, необхідних для виконання конкурентоспроможних досліджень і розробок, які мають попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У статті розглянуто глобальні витрати на дослідження та розробки в США, провідних країнах Європи та Азії, показано тенденції їх зміни. Представлено результати порівняльної оцінки фінансових витрат провідних країн світу на дослідження і розробки. Подано короткий аналіз актуальних трендів у сфері наукових досліджень. За підсумками моніторингу проаналізовано сучасний стан показників фінансування наукової та науково-технічної діяльності в Україні, обсяги бюджетного фінансування наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки та техніки. Визначено, що ні обсяги бюджетного фінансування, ні структура витрат на наукові дослідження і розробки не відповідають вимогам інноваційного розвитку економіки та побудови суспільства, що базується на знаннях.

Ключові слова: наукова сфера, наукові дослідження і науково-технічні розробки, фінансове забезпечення, державний бюджет, пріоритетні напрями розвитку науки і техніки.