Наука технології інновації №4(20)-2021, 14-23 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-02

Алескерова Нігяр Махал — заввідділу маркетингу та координації, “Науково-Дослідний інститут економічних реформ міністерства економіки Азербайджанської Республіки”, м. Баку, вул. Гасанбека Зардаби 88, AZ 1011, Азербайджан; +99912 430-96-18; nigar.kazimova@gmail.com; ORCID: 0000-0002-0506-229X

АНАЛІЗ І ПОРІВНЯННЯ СТАНУ ІСЛАМСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЗА КРАЇНАМИ

Резюме. З моменту свого створення ісламська фінансова система застосовувалася в багатьох країнах світу, і, згідно з прогнозами, до 2023 р. обсяг фінансування за ісламськими принципами у світовій фінансовій системі сягне 3,8 трлн доларів США. З урахуванням цієї тенденції розвитку ісламських фінансів, у статті на основі аналізу наявного стану Ісламської фінансової системи у різних країнах передбачається визначення ролі державної структури у виникненні та розвитку цієї системи. Зазначимо, що оцінка була проведена на основі дослідження рівня розвитку ісламських банків, ісламського ринку капіталу, такафул, ісламських фінансових інститутів та fintech в різних країнах. У результаті дослідження було встановлено, що лідерами серед країн є Малайзія, Іран та Саудівська Аравія. У контексті аналізу поточної ситуації, стає зрозуміло, що найвищу частку за ключовими показниками ісламської фінансової індустрії посідають ці країни. Потім дані за цими трьома державами були зіставлені за системою формованих показників і структурою державності. Було зроблено висновок, що державний устрій не відіграє суттєвої ролі в розвитку цієї системи. Таким чином, Малайзія, державне управління якої не засноване на шаріаті, посіла перше місце, випередивши за шістьма показниками, що розглядаються, ісламські держави Іран і Саудівську Аравію. Джерелами інформації було використано такі звіти та рейтинги країн: Islamic Financial Services Board, Global Islam Fintech, ICD Refinitiv Islamic Finance Development Indicator.

Ключові слова: ісламська фінансова система, такафул, ісламський ринок капіталу, Малайзія, ісламські банки.