Наука технології інновації №4(20)-2021, 60-70 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-06

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; genandro1@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0781-9740

РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ БРЕНДІВ У ЦИФРОВІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ

Резюме. У статті, відповідно до аналізу рейтингів Brand Finance Global 500, було досліджено роль технологічних брендів у економічному зростанні та цифровій трансформації міжнародної і національних економік та їх секторів. Показано, що економічні наслідки пандемії COVID-19 відокремили сильні торгові марки (бренди) від інших. Пандемія прискорила тенденції цифрової трансформації, зокрема хмарні технології, посилюючи домінування технологічних брендів. На їх частку припадає 14 % від загальної вартості брендів у рейтингу Brand Finance Global 500 у 2021 році. Технології залишаються найбільш цінним сектором у рейтингу, де представлені 47 брендів, а загальна вартість бренду становить 998,9 млрд доларів США. Найвищий ріст доходів з 2016 р. продемонстрували платформи е-комерції. Американські та китайські бренди домінують у рейтингу, на їх частку припадає дві третини загальної вартості бренду в рейтингу. Розуміння важливості нематеріальних активів, зокрема розвитку брендів, створення нових брендів і важливість цінності нематеріальних активів, має набагато більше значення для країн, що розвиваються. Найцінніші бренди світової ліги скористалися перевагою збереження високих темпів зростання секторів економіки. Глобальна пандемія прискорила зусилля з цифровізації в усьому світі. Так, 70 % нової вартості, створеної в найближче десятиліття, буде забезпечуватися цифровими платформами. Минулого року третина брендів зазнала кібератак на свої домени. Організації збільшили інвестиції в управління доменами, щоб захистити ті, що мають першорядне значення для їх операцій. Натомість 52 % респондентів витрачали понад 25 тис. доларів США в рік на управління портфелями доменів у 2020 р., у порівнянні з 39 % — у 2019 році. У глобальній економіці, що ґрунтується на цифрових технологіях, домени є цінними активами інтелектуальної власності та ключем до успішних стратегій е-комерції.

Ключові слова: нематеріальні активи, вартість бренду, е-комерція, технологічні бренди, економічне зростання, цифрова трансформація.