Наука технології інновації №4(20)-2021, 71-77 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-07

Горностай Наталія Ігорівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-34; gornostai@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0003-0383-7132

Михальченкова Олена Євгенівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; eem@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-7784-9668

CТАН ГАЛУЗІ ІКТ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Резюме. У статті розглянуто сучасний стан та положення в рейтингах країн інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) України та світу. Для аналізу положення галузі ІКТ в Україні були використані статистичні дані звітів Міжнародного союзу електрозв’язку, МСЕ (International Telecommunication Union — ITU), Statista, Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) за період з 2005 до 2020 роки. Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (The ICT Development Index — IDI), що розроблений фахівцями МСЕ (ITU), дає оцінку рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в окремих країнах і дає змогу порівняти ситуації в різних державах. Місце, яке займає Україна в рейтингу країн за індексом розвитку інформаційних технологій, є ключовим контрольним показником Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. Подальше зростання сектору ІКТ вбачається в модернізації його інфраструктури, підвищенні та поширенні комп’ютерної грамотності населення, забезпеченні його зацікавленості в попиті на послуги галузі та збільшенні підприємницької активності. Розвиток і широке застосування ІКТ визначається глобальною тенденцією світового розвитку та має вирішальне значення для підвищення конкурентоспроможності економіки, розширення можливостей її інтеграції у світову систему господарства, підвищення ефективності державного управління та місцевого самоврядування. Нині розвитку інформаційного суспільства немає альтернатив. Останніми роками ІКТ стали ефективним інструментом в економічних відносинах, що формуються в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживанню благ між економічними суб’єктами. Широке впровадження інформаційних технологій у господарську діяльність суспільства стимулює глибокі інфраструктурні зміни в масштабах усього глобального економічного простору. Нині більшість країн прагне формувати інформаційне суспільство, а найбільш пріоритетними напрямами розвитку є створення електронного уряду, упровадження інформаційних технологій в освіту, культуру й охорону здоров’я.

Ключові слова: інформаційна комунікаційна технологія, широкосмуговий зв’язок, рухомий широкосмуговий зв’язок, Міжнародна спілка електрозв’язку, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.