Наука технології інновації №4(20)-2021, 24-34 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-3

Кореняко Геннадій Ілларіонович — канд. хім. наук, директор, ДУ “Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України”, вул. Володимирська, 54, Київ, 01601, Україна; +38 (044) 239-67-24; koreniako@nas.gov.ua; ORCID: 0000-0001-6206-3486

Мальцев Володимир Самсонович — с. н .с., ДУ “Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України”, вул. Володимирська, 54, Київ, 01601, Україна; +38 (044) 239-67-17; maltsevvs@nas.gov.ua; ORCID: 0000-0001-9692-1143

ІННОВАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРАЇН ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ ЗА ОЦІНКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІННОВАЦІЙНОГО ТАБЛО

Резюме. Розвиток більшості країн світу забезпечується ефективною реалізацією інноваційної політики. Важливою складовою прийняття рішень щодо вдосконалення інноваційної політики є моніторинг інноваційної ефективності як окремих країн, так і Європейського Союзу загалом. У щорічному звіті Єврокомісії “Європейське інноваційне табло” для кожної країни — члена ЄС та деяких інших європейських країн наводяться показники, що характеризують відмінності та динаміку показників інноваційної діяльності. Методологія Європейського інноваційного табло постійно вдосконалюється з урахуванням політичних пріоритетів ЄС, змінюється склад і кількість показників. У статті проаналізовано результати оцінки інноваційної ефективності країн з урахуванням змін, що відбулися в методології Європейського інноваційного табло в 2021 р. та результати оцінки України на тлі європейських країн. Зафіксоване зменшення на 5,3 % — до 29,8 % — зведеного Інноваційного індексу України за 2014–2021 рр. у порівнянні з показником ЄС у 2014 році. Показано сильні та слабкі сторони інноваційної системи України. Оцінку України здійснено за обмеженою кількістю показників, оскільки не за всіма показниками наявні вітчизняні статистичні дані, унаслідок чого отримані дані вважаються “менш надійними”. Україна потребує вдосконалення статистичного обстеження інновацій і кардинального перегляду політики в інноваційній сфері.

Ключові слова: інноваційне табло, інноваційний індекс, показники інноваційної діяльності, коефіцієнт
варіації, Європейський Союз.