Наука технології інновації №4(20)-2021, 35-49 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-04

Чмир Олена Сергіївна — д-р екон. наук, професор, заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 031507; +38(044) 521-09-95; ES@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-9376-7344

РОЗВИТОК В УКРАЇНІ РЕСУРСІВ, ЗАСНОВАНИХ НА ЗНАННЯХ

Резюме. У статті розглянуто концепцію відкритої науки. Надано короткий огляд різних підходів до її трактування, наведено складові та принципи реалізації. Одним із ключових елементів відкритої науки є відкрита наукова інфраструктура, зокрема: ресурси, що засновані на знаннях, наукові архіви, платформи, репозитарії. Без належної уваги з боку наукової та освітньої спільноти, а також держави, неможливо забезпечити їх належний розвиток. Адже будь-яка інфраструктура вимагає постійної підтримки, спрямованої на забезпечення нормального функціонування та модернізацію з урахуванням кращих світових практик. У зв’язку з цим Україні потрібні політичні рішення, які підтримають утвердження відкритої науки. Вони мають реалізовуватися за допомогою проєктного підходу відносно до окремих об’єктів інфраструктури (зокрема Національного репозитарію академічних текстів) і через запровадження єдиних рамок, типових методичних рекомендацій, апробованих підходів та усталених практик, які можуть бути масштабовані в межах держави, поширені на інституції наукової та освітньої сфери. У статті детально розглянуто проєкт створення Національного репозитарію, а також визначаються перспективні напрями його розбудови.

Ключові слова: відкрита наука, е-інфраструктура, науковий архів, репозитарій, академічні тексти, проєкт­ний підхід, дослідження.