Наука технології інновації №4(20)-2021, 49-59 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-05

Баланчук Ірина Сергіївна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; balanchuk@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5179-7350

Бессараб Валерій Герасимович — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-01-23; vbessar@ukr.net, ORCID: 0000- 0000-0003-1687-9278

РОЗРОБЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЄКТІВ: АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Резюме. Наука, технології та інновації — це категорії видів діяльності, які з кожним роком збільшують свій вплив. Зазначені категорії є взаємозалежними, однак, з іншого боку — такими, що значно відрізняються одна від одної. Наука сприяє розвитку інноваційних технологій як нове знання, яке слугує прямим джерелом ідей для нових технологічних можливостей; як джерело інструментів і методів для більш ефективного інженерного проєктування; як дослідницьке обладнання, лабораторні й аналітичні методи, використовувані в дослідженнях, які насамкінець знаходять застосування в дизайні або виробничій практиці, часто через проміжні дисципліни; як дослідницька робота — джерело розвитку та засвоєння нових людських навичок і здібностей, що в кінцевому підсумку стане в нагоді для техніки; як база знань, що дає змогу більш ефективно використовувати стратегії прикладних досліджень, розробок і вдосконалень нових технологій. Проте існує ще один спосіб, у якому наука виступає рушієм розвитку інновацій: як база знань для оцінки здійсненності проєктів та аналіз технологій з точки зору їх більш широкої соціальної, економічної та інших видів користі. Ця стаття присвячена питанню дослідження ситуації в науковій і науково-технічній експертизі наукових проєктів. Були визначені головні поняття стосовно проведення наукової та науково-технічної експертизи. Проаналізовано світовий досвід під час відбору експертів для проведення наукової та науково-технічної експертизи. Виокремлено ключові положення та обов’язкові умови, за наявності яких відбір експертів і проведення наукової та науково-технічної експертизи буде успішним. Надані рекомендації щодо врегулювання питання відбору експертів для проведення наукової та науково-технічної експертизи в Україні.

Ключові слова: експерти, наукова та науково-технічна експертиза, технології, інновації, критерії, комерціа­лізація, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.