Наука технології інновації №4(4)-2017, 35-45 с

PDF

Прудка Ольга Володимирівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-67; olga_prudka@ukr.net; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6562-260X

КИТАЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Резюме. У роботі обґрунтовано нагальну необхідність відновлення кадрового потенціалу української науки для забезпечення інноваційного розвитку економіки, проаналізовано результати розрахунків із застосуванням методу прогнозування еволюції кадрового потенціалу науки, які підтверджують, що кардинальні зміни у ставленні держави до науки, спрямовані на відновлення наукового потенціалу країни, необхідно здійснити невідкладно. Сама специфіка наукової системи, особливості формування і функціонування її кадрового потенціалу роблять принципово неможливим його швидке нарощування і регулювання — це процес довготривалий і досить-таки затратний. Кожен рік зволікання в цьому питанні не тільки призведе до багаторічного запізнення в досягненні європейських і світових стандартів, а й обернеться незрівнянно більшими витратами в майбутньому.

Ключові слова: інноваційний розвиток, українська наука, прогнозування еволюції наукового потенціалу, кадровий потенціал, дослідник.