Наука технології інновації №4(4)-2017, 62-70 с

PDF

Єгоров Ігор Юрійович — доктор економічних наук, професор, зав. відділу ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Україна, 01011; +38 (044) 280-14-02, +38 (099) 152-47-49; igor_yegorov1@ukr.net

ЗАХОДИ З ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Резюме. У цій статті подано короткий опис ситуації в інноваційній сфері в Україні на основі використання традиційної статистики інноваційної діяльності та результатів розрахунків місця України в Інноваційному табло ЄС. Особлива увага приділяється розвитку правових основ підтримки інноваційної діяльності та існуючих елементів інноваційної інфраструктури. Також у статті  підкреслюється важливість для майбутнього України впровадження так форм підтримки інновацій, як технопарки, наукові парки тощо. Наведено висновки та рекомендації щодо поточного стану науково-технічної та інноваційної діяльності в країні.

Ключові слова: інноваційна політика, технопарки, наукові парки, законодавство, Європейське інноваційне табло.