Наука технології інновації №4(4)-2017, 52-62 с

PDF

Федулова Світлана Олександрівна — канд. екон. наук, доцент, зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (0562) 47-46-70; sveta_fedulova@ukr.net

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Резюме. У статті розглянуто ефективність інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Діяльність підприємств водопостачання та водовідведення з урахуванням інноваційноінвестиційної моделі розвитку та в рамках Концепції сталого розвитку потребує значних грошових коштів. Завдання дослідження: виявлення закономірностей формування регіональної інфраструктури, а саме — функціонування інженерно-технічної її складової та дослідження ефективності інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Головною причиною низької ефективності українського водопостачання та водовідведення є технологічна застарілість, обумовлена тривалою загальною для всієї національної економіки “інвестиційною паузою”. Затяжний характер проблеми посилився для підприємств водного господарства через недосконале ціноутворення на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, що затримує співпрацю між комунальним і приватним сектором. Одним із механізмів залучення коштів у державний сектор є державно-приватне партнерство (ДПП). Сьогодні ДПП — це один із дієвих засобів залучення коштів для реконструкції, модернізації та будівництва об’єктів, зокрема і у сфері житлово-комунального господарства. ДПП — нова модель взаємодії бізнесу і влади, яка кардинально змінює звичні “правила гри”, оскільки дозволяє створювати проекти з цінністю одночасно для трьох сторін і відкриває нові можливості як для бізнесу та влади, так і для суспільства. У регіонах України потреба в ДПП спостерігається у пропонованих владою інфраструктурних проектах. Регіони гостро потребують масштабної модернізації сфери водопостачання та водовідведення. Будь-які інфраструктурні проекти, будь то  будівництво автомагістралі або лікарні, відрізняються тривалими термінами окупності і значною капіталоємністю. Традиційно вони є об’єктами державного фінансування через свою непривабливість для приватного інвестора. У всьому світі зростає розуміння необхідності вливання величезних коштів у інфраструктуру міст і регіонів, а також усвідомлення недостатності обсягів бюджетних інвестицій, що змушує держави шукати альтернативні механізми фінансування значущих об’єктів інфраструктури із залученням приватних капіталів приватного інвестора.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інженерно-технічна інфраструктура, водопостачання, водовідведення, державно-приватне партнерство.