Наука технології інновації №4(4)-2017, 81-84 с

PDF

Кірюхін Микола Михайлович — канд. фіз.-мат. наук, с.н.с., президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України, вул. Січових Стрільців, 21, м. Київ, Україна, 04053; +38 (044) 272-42-85; +38 (044) 272-42-44; snio@bigmir.net; www.snio.org.ua

БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРІВ

Резюме. На основі аналізу існуючих процедур атестації інженерів у Європі та світі й власного досвіду запропонована багаторівнева система сертифікації, яка охоплює весь період професійної кар’єри майбутнього апліката: від шкільних технічних гуртків до створення власних інженерних проектів та одержання почесних титулів. До системи включено нові рівні сертифікації, зокрема для школярів і студентів. Інформація щодо персональних досягнень має зберігатися в електронному реєстрі, який вибудуваний подібно до відповідних розділів трудової книжки.

Ключові слова: інженери, сертифікація, система, реєстр.