Наука технології інновації №4(4)-2017, 3-9 с

PDF

Пархоменко Олексій Володимирович — канд. екон. наук, доцент, докторант ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”, пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна, 03680; +38 (061) 220-95-85; pav_ua@i.ua

Пархоменко Володимир Дмитрович — д-р техн. наук, професор, радник в.о. директора Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-45; iiv1director@gmail.com

ЛЮДИНА МАЙБУТНЬОГО В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОЇ ПАРАДИГМИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Резюме. В умовах формування інформаційно-знаннєвої парадигми цивілізаційного розвитку порушується проблема місця людини в сучасному світі. Її розв’язання розкриває все різноманіття особливостей сучасного стану людства та перспектив людини в питаннях самопізнання.  Інформаційно-знаннєва епоха ставить перед людиною багато завдань і викликів, подолання яких має привести до фундаментальних змін і зрушень у її розвитку. Потреби особистості переорієнтовуються з матеріальних на духовні й інформаційно-знаннєві. У статті людина розглядається як складова природи, вона вимушена діяти відповідно до законів природи. Тому за основу взято систему, в якій людина одночасно є індивідуально-соціальноприродною. Природа зробила людину неповторно єдиною. Так само, як і соціум природа відслідковує та реагує на поведінку кожного з нас. Вона є колискою і середовищем життєдіяльності людини, єдиним джерелом, звідки особистість черпає усе необхідне для свого існування. У рамках теоретикоекономічного аналізу визначено провідну роль людини та її характерні риси в умовах інформаційно-знаннєвої парадигми життєдіяльності.

Ключові слова: інформація, знання, людина, закони природи, свідомість, парадигма, модель, цивілізаційний розвиток.