Наука технології інновації №4(4)-2017, 10-26 с

PDF

Кваша Тетяна Костянтинівна — зав. відділу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-26; kvasha@uintei.kiev.ua;
ORCID:http://orcid.org/0000-0002-1371-3531

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ Й МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ

Резюме. Наукові, науково-технологічні парки або зони (території) інновацій у всьому світі зарекомендували себе як одна із найефективніших форм організації сучасного наукоємного бізнесу. Місцеві, регіональні та національні уряди багатьох країн використовують території інновацій для зміцнення конкурентоспроможності своїх міст, регіонів і країн. З цією метою створюються сприятливі умови для формування і функціонування зон інновацій, зокрема — наукових і технологічних парків. У роботі аналізується досвід семи країн (Туреччини, Ізраїлю, Китаю, В’єтнаму, Таїланду, Великої Британії, Фінляндії) з регулювання і державного стимулювання діяльності наукових і технологічних парків і надання їм або їх резидентам і учасникам значних податкових пільг. Цей аналіз є важливим елементом створення сприятливих умов для розвитку інноваційного бізнесу та активізації трансферу технологій в Україні. Розглянуто законодавство України щодо прямих і непрямих механізмів та інструментів державної підтримки наукових і технологічних парків, існуючих податкових пільг. Надано пропозиції зі спрощення порядку створення та реєстрації наукових і технологічних парків та їх проектів, надання пільг учасникам і резидентам науково-технологічних парків із урахуванням іноземного досвіду.

Ключові слова: наукові парки, технологічні парки, міжнародний досвід, механізми регулювання.