Наука технології інновації №4(4)-2017, 46-52 с

PDF

Рожкова Лілія Віталіївна — зав. сектору Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-67; liliya_rozhkova@ukr.net; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8002-3461

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ НА ГАЛУЗЕВОМУ РІВНІ

Резюме. Державне фінансування інновацій в Україні має недоліки, пов’язані з недосконалістю механізмів надання фінансової підтримки й визначення її впливу на прискорення створення нових конкурентоспроможних технологій. У рамках проведеного дослідження визначено основні бар’єри, які перешкоджають реалізації інноваційних рішень, зокрема, це порівняно незначні обсяги державного фінансування, а також розподіл цих коштів між великою кількістю напрямів й установ. Розглянуто результати моніторингу реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня головними розпорядниками бюджетних коштів у 2016 р., зокрема: обсяг фінансування галузевих пріоритетів, обсяг реалізованої інноваційної продукції, кількість створених, використаних і переданих нових технологій. На основі проведеного аналізу виділено перспективні сфери розвитку інновацій в Україні. Запропоновано переглянути й оптимізувати перелік галузевих пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня для підвищення ефективності державної фінансової підтримки установам, які займаються розробкою нових технологій.

Ключові слова: інноваційний розвиток, пріоритет, галузевий напрям, моніторинг, фінансове забезпечення, технологія.