Наука технології інновації №4(4)-2017, 26-35 с

PDF

Куранда Тетяна Костянтинівна — зав. відділу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua

Кочеткова Олена Петрівна — зав. сектору УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua

Осадча Анастасія Борисівна — с.н.с. УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Резюме. У статті проаналізовано фінансове забезпечення наукових досліджень і розробок у провідних країнах світу за даними інформаційних зарубіжних джерел та в Україні — за даними моніторингу щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Ключові слова: наукові дослідження і розробки, пріоритетний напрям, фінансове забезпечення, моніторинг, науково-технічна продукція.