Наука технології інновації №2(26)-2023, 48-56 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-2-06

Півоваров Олександр Андрійович — д-р техн. наук, проф., проф. кафедри харчових технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, Україна, 49000; +38 (097) 342-46-60; apivo@ua.fm; ORCID: 0000-0003-0520-171X

Павленко Алла Анатоліївна — викладач кафедри харчових ттехнологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, Україна, 49000; +38 (097) 240-91-24; aavsaa@ukr.net; ORCID: 0000-0002-7580-3612

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЮМОСИЛІКАТНИХ МІКРОСФЕР (ЦЕНОСФЕР) ЯК ЕФЕКТИВНОГО НАПОВНЮВАЧА В КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Резюме. Алюмосилікатні мікросфери як промислові відходи теплових електричних станцій внаслідок згоряння енергетичного вугілля знаходять широке застосування в різноманітних галузях виробництв завдяки унікальності фізико-хімічних властивостей. У статті розглянуто застосування алюмосилікатних мікросфер у технологіях створення композитних матеріалів на основі бутадієн-стирольного та нітрильного каучуків із підвищеними властивостями отриманих матеріалів до абразивного зносу. Досліджено зміни типових характеристик отриманих гумових композиційних матеріалів за рахунок додавання до гумової матриці алюмо­силікатних порожнистих мікросфер у кількості від 1 до 8 масових відсотків. Визначено деформаційно-міцнісні характеристики новітніх композитів і вплив алюмосилікатних мікросфер на створення триботехнічних полімерних матеріалів широкого призначення. Показано, що збільшення кількості алюмосилікатних порожнистих мікросфер у межах від 2 до 8 масових відсотків до бутадієн-стирольного та нітрильного каучуків сприяє стабілізації значень інтенсивності зношування, що є позитивним технологічним фактором у створені композитних матеріалів з інноваційним наповнювачем.

Ключові слова: алюмосилікатні мікросфери, бутадієн-стирольний каучук, нітрильний каучук, триботехнічні матеріали, деформаційно-міцнісні характеристики, тертя.