Наука технології інновації №2(26)-2023, 11-19 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-2-02

Гламаздін Вадим Павлович — експерт з інтеграції з ENTSO-E НЕК “Укренерго”, вул. С. Петлюри, 25, м. Київ, Україна, 01601; vadym.glamazdin@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3459-3249

Мельник Олександр Васильович — канд. екон. наук, с. н. с., керівник аналітичної служби ТОВ “Центр досліджень: енергетика і політика”, вул. Лаврська, 9, корп. 19, м. Київ, Україна, 01015; +38 (044) 280-64-57; melinik@ukr.net; ORCID: 0000-0001-5862-3022

Тонкоголосюк Володимир Миколайович — заступник генерального директора ТОВ “Центр досліджень: енергетика і політика”, вул. Лаврська, 9, корп. 19, м. Київ, Україна, 01015; +38 (044) 280-64-57; v.tonkogolosyuk@gmail.com; ORCID: 0000-0003-4469-422X

АНАЛІЗ РОБОТИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ

Резюме. У досліджені опрацьовано сучасний стан і напрями розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Проаналізовано стан енергетичного комплексу, зокрема вплив широкомасштабної військової агресії на виробництво та споживання паливно-енергетичних ресурсів економікою України. Розглянуто стан електроенергетичного комплексу. Здійснено аналіз пошкоджень енергетичних об’єктів та інфраструктури за секторами: атомної енергетики, теплової енергетики, великої гідроенергетики, відновлюваних видів (сонячна та вітрова енергетика). Також проаналізовано рівень пошкоджень та їхніх наслідків енергетичної інфраструктури — високовольтних підстанцій. Опрацьовано стан нафтогазового комплексу. Підтверджено, що нафтова промисловість внаслідок широкомасштабної агресії не функціонує. Газовидобувна промисловість зменшила обсяги видобутку. Розглянуто економічні умови, у яких опинилась Україна внаслідок воєн­них дій. Запропоновано напрями розвитку енергетичного сектору України на довгострокову перспективу.

Ключові слова: енергетичний сектор, паливно-енергетичні ресурси, виробництво електроенергії, споживання електроенергії, традиційні та відновлювані джерела енергії.