Наука технології інновації №2(26)-2023, 56-63 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-2-07

Тертишна Олена Вікторівна — д-р техн. наук, проф., Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (066) 224-93-66; elenateert@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3054-9291

Замікула Костянтин Олександрович — аспірант, Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (096) 343-87-51; zamikula_1994@ukr.net; ORCID: 0000-0001-5139-6429

Тертишний Олег Олександрович — канд. техн. наук, доц., Дніпровський державний агро-економічний університет, вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (066) 224-93-61; tertyshnyi.o.o@dsau.dp.ua; ORCID: 0000-0002-9315-6826

ВПЛИВ РОСЛИННИХ ПРИСАДОК НА ФЛОКУЛЯЦІЮ АСФАЛЬТЕНІВ У НАФТОВИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ

Резюме. У статті розглянуто наявні інгібітори флокуляції асфальтенів у нафтових дисперсних системах — нафторозчинні поверхнево-активні речовини різної природи. Запропоновано використання в ролі інгібіторів флокуляції поверхнево-активних речовин рослинного походження — фосфатидного концентрату та натрію сульфосукцинату. Досліджено процес флокуляції асфальтенів на модельних сумішах асфальтенів різної концентрації з толуолом та осадниками, а також вплив запропонованих інгібіторів на агрегативну стійкість сумішей. Фотоколориметричним методом визначено точку початку флокуляції (точку онсет) кожної суміші.

Ключові слова: нафтові дисперсні системи, асфальтени, інгібітори флокуляції, точка онсет.