Наука технології інновації №2(26)-2023, 3-11 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-2-01

Гусейнова Арзу Догру кизи — д-р екон. наук, проф., заступник директора з економічних реформ, кафедра цифрової економіки, Інститут наукових досліджень економічних реформ, Азербайджан, Баку, вул. Г. Зардабі, 88, AZ1011; +994 (012) 492-59-04; arzu.huseynova@economy.gov.az; ORCID: 0000-0002-0981-9923

Мазанова Офелія Ідрис кизи — гол. програміст LMS, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят, 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; ofelya.mazanova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0001-7344-3492

КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ

Резюме. У статті розроблено та представлено набір відповідних модельних інструментів, які дають змогу оцінити зв’язок між індексом економічної впевненості та ВВП, розрахованим за основними видами економічної діяльності, а також зробити короткостроковий прогноз щодо ВВП. У дослідженні розглянуто основну гіпотезу про циклічну чутливість композитних індексів, особливо щодо індексу економічної впевненості та динаміки фізичного обсягу ВВП. Авторами розраховано зведений індекс сукупної економічної впевненості. Окрім того, на засадах результатів послідовного аналізу зв’язку між індексом фізичного обсягу ВВП та індексом економічної впевненості було визначено сукупні емпіричні закономірності та характеристики його циклічного розвитку. Визначено характер розрахованого в роботі індексу економічної впевненості та досліджено його можливості прогнозування місячних і річних темпів реального зростання ВВП за допомогою авторегресії та сезонних фільтрів. Автори використовували статистичний пакет DEMETRA+.

Ключові слова: індекс економічної впевненості, валовий внутрішній продукт (ВВП), економічні потрясіння, економічні показники, індекс ділової активності реального сектору, моніторинг.