Наука технології інновації №2(26)-2023, 64-77 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-2-08

Яцишин Анна Володимирівна — д-р пед. наук, с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Офіс підтримки вченого, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; anna13.00.10@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8011-5956

Мозолевич Григорій Якович — канд. техн. наук, доц., Директорат науки та інновацій МОН України, просп. Берестейський, 10, м. Київ, 01135; ORCID: 0000-0002-4715-1645
Яцишин Теодозія Михайлівна — д-р техн. наук, доц., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Офіс підтримки вченого, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; ORCID: 0000-0001-7723-2086

Сухіх Аліса Сергіївна —канд. пед. наук, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Інститут цифровізації освіти, Офіс підтримки вченого, Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; ORCID: 0000-0001-8186-1715

РОЛЬ Е-ІНФРАСТРУКТУР У ПІДТРИМЦІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Резюме. У статті окреслено роль е-інфраструктур у підтримці наукової діяльності та розглянуто виклики і перспективи, що пов’язані з її використанням. У цифровому світі е-інфраструктури відіграють важливу роль у полегшенні доступу до наукової інформації, спільному використанні даних і співпраці між науковими колективами. Здійснено огляд основних видів е-інфраструктур України (Український Національний Грід (УНГ), Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа (УРАН), GÉANT та Національний репозитарій академічних текстів (НРАТ)) та описано їх ключові характеристики. До головних переваг використання е-інфраструктури для підтримки та виконання наукових досліджень зараховуємо такі: доступ до інфраструктури та ресурсів; підтримка різних наукових галузей; спільна робота та колаборація; висока продуктивність та ефективність; інтеграція з міжнародними ініціативами; забезпечення безпеки та конфіденційності;
сприяння розвитку національної науково-технологічної спільноти. Описано основні функції е-інфраструктур. Наголошено на важливому впливі е-інфраструктури на наукову спільноту, а саме: відбулися значні зміни в організації та спілкуванні науковців завдяки е-інфраструктурам і зараз взаємодія між науковими галузями та науковими спільнотами відбувається через платформи е-інфраструктур. Описано досвід авторів статті щодо популяризації цифрових сервісів та е-інфраструктур шляхом проведення наукових масових заходів для українських учених. Наголошено на більш активному використанні вченими та здобувачами освіти е-інфраструктур і розумінні їх потенціалу для підвищення ефективності та якості наукових досліджень.

Ключові слова: цифрова трансформація, е-інфраструктура, наукова діяльність, цифрові сервіси.