Наука технології інновації №2(26)-2023, 20-25 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-2-03

Горностай Наталія Ігорівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-34; gornostai@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0003-0383-7132

Михальченкова Олена Євгенівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; eem@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-7784-9668

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Резюме. Стаття присвячена актуальній темі транскордонного співробітництва України та розвитку єврорегіонів. У статті розглянуто значення транскордонного співробітництва для України, а також історичні віхи його формування. Проаналізовано проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів і транскордонного співробітництва, особливості та напрями співробітництва України з країнами ЄС. Вивчено теоретичні та практичні аспекти реалізації єврорегіональної політики. Систематизовано форми єврорегіонального співробітництва. Досліджено особливості функціонування єврорегіонів. Виділено головні напрями та стратегічні орієнтири розвитку єврорегіонального співробітництва в європейських країнах. Визначено характеристики та ознаки економічного впливу єврорегіональних структур на розвиток прикордонних регіонів суміжних держав. Розглянуто чинні програми Interreg NEXT співпраці ЄС із сусідніми регіонами.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, регіон, прикордонні регіони, програми Interreg NEXT.