Наука технології інновації №2(22)-2022, 22-31 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-03

Паладченко Олена Федорівна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с. н. с., ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 14 ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ

Резюме. Пропонована стаття присвячена результатам прогнозного дослідження щодо виявлення науково-
технологічного, управлінського та виробничого потенціалу України на регіональному рівні в розрізі національних завдань Цілі сталого розвитку 14 “Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку”. Дослідження є наступним у циклі прогнозних досліджень щодо збереження морських ресурсів. Дослідження здійснено методом форсайту з використанням експертних панелей. Проведено опитування експертів-науковців наукових організацій і закладів вищої освіти щодо досліджень і технологій, необхідних для реалізації завдань ЦСР 14, а також опитування експертів-практиків сфери державного управління і сфери виробництва щодо оцінки запропонованих напрямів наукових досліджень і технологій. Згідно з результатами опитування визначено науково-технологічний, управлінський і виробничий потенціали на регіональному рівні для його можливого використання з метою реалізації національних завдань ЦСР 14.

Ключові слова: ЦСР 14, національні завдання, морське середовище, морські ресурси, прогнозування,
нау­ково-технологічний потенціал, управлінський потенціал, виробничий потенціал, регіональний рівень.­