Наука технології інновації №2(22)-2022, 47-51 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-06

Клюєв Євгеній Іванович — канд. техн. наук, доцент кафедри Національного авіаційного університету; просп. Космонавта Комарова, 1, Київ, Україна, 03058; +38 (099) 319-72-51; jij_@ukr.net; ORCID: 0000-0001-7572-1142

Засанська Світлана Володимирівна — канд. екон. наук, доц., завідувачка відділу ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»; вул. Антоновича, 180, Київ, Україна, 02000; +38 (044) 521-00-10; zasanski@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3819-0404

Михайленко Денис Олександрович — студент Національного авіаційного університету, просп. Космонавта Комарова, 1, Київ, Україна, 03058; +38 (099) 627-26-06; f0x3n73@gmail.com; ORCID: 0000-0001-6280-6016

Клюєва Катерина Євгеніївна — аспірантка Національного авіаційного університету, просп. Космонавта
Комарова, 1, Київ, Україна, 03058; +38 (067) 787-50-20; klyuyeva_kateryna@ukr.net

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Резюме. Стаття присвячена визначенню належності певного об’єкта (елемента) до заданої множини.
У статті розглянуто основні етапи обґрунтування вибору об’єктів дослідження (On), які залежать від поставленої мети (наприклад, претендентів на посаду, (On — об’єкт n)), що відповідають вимогам організацій (Ol), (Ol — об’єкт l). У процесі формування списку об’єктів On використано апарат матриць, експертний метод і засоби теорії нечітких множин. У порівнянні з отримуваними в разі загальноприйнятих алгоритмів управління — нечітке управління в певних випадках дає кращі результати, що експериментально доведено багатьма науковими дослідженнями. Запропонований підхід можна використовувати під час оцінки ефективності різних об’єктів дослідження. Нечітке управління особливо корисне, коли технологічні процеси занадто складні для аналізу за допомогою загальноприйнятих кількісних методів, або коли доступні джерела інформації інтерпретуються на якісному рівні неточно чи невиразно. Для автоматизації розрахунків запропоновано використовувати програмне забезпечення, яке має відповідати й бути написано на мові PHP з використанням бази даних My SQL.

Ключові слова: модель, об’єкт, теорія нечітких множин, ознаки, функція приналежності, бінарне відношення, матриця, експертний метод, ефективність, алгоритм управління.