Наука технології інновації №2(22)-2022, 61-67 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-08

Чурсінов Юрій Олексійович — д-р техн. наук, проф., Дніпровський державний аграрно-економічний університет, вул. С. Єфремова 25, м. Дніпро, Україна, 49000; +38 (050) 229-48-95; chursinov8888@gmail.com; ORCID: 0000-0003-4774-646

Луценко Марина Василівна — канд. техн. наук, доц., вул. Шолохова 19, м. Дніпро, Україна, 49080; + 38 (099) 068-97-13; maryna.lutsenko11@gmail.com; ORCID: 0000-0002-0924-5157

Кудрявцев Ігор Миколайович — аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, вул.
С. Єфремова 25, м. Дніпро, Україна, 49000; +38 (096) 609-11-79; kudravcevigor898@gmail.com

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Резюме. У статті показано проблему використання відходів переробки зерна пшениці та соняшника. Проаналізовано перспективу зростання обсягів генерації цих видів відходів, а також технічні й екологічні проблеми їх використання. Наведено доцільність удосконалення технології очищення зернових відходів від олійної домішки в процесі виготовлення пелет. Показано, що основною проблемою використання сміття насіння є відсутність технологічного обладнання для вилучення з нього олійної та зернової домішок. Також обґрунтовано застарілість арбітражного методу ручного розбирання наважки зернових культур для визначення показників засміченості в лабораторних умовах. Досліджено роботу обладнання різного способу взаємодії із зерновою масою та запропоновано аеродинамічний спосіб сортування сміття. Визначено основні недоліки обраного способу сортування та шляхи можливого поліпшення та модернізації обладнання. На підставі отриманих даних про вміст олійної/зернової домішок виконано розрахунок втраченої вигоди і показано економічну доцільність переробки зернового сміття. На основі результатів порівняльного сортування автори дійшли висновку про доцільність створення нового обладнання для тонкого сортування з урахуванням таких вимог: модернізація сортувальників із використанням сепарації в горизонтальному повітряному потоці; використання сепарації у висхідному повітряному потоці; створення агрегату, що використовує комбінацію зазначених способів сепарації з іншими. Дані, що отримані в результаті досліджень, а також прогнозовані показники технічного рівня машини дають змогу оцінити можливий економічний ефект від її використання.

Ключові слова: сортування, відходи, зерно, домішки, лушпиння, аеродинамічний спосіб.