Наука технології інновації №2(22)-2022, 10-21 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-02

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доц., головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; genandro1@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0781-9740

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ:
ПРАКТИКА КИТАЮ (Частина 1)

Резюме. У статті досліджено зростання важливості нематеріальних активів, комерційної таємниці, а також її глобальний економічний та інноваційний вплив та посилення загроз викрадення. Визначено поняття національної економічної безпеки, системи економічної безпеки. Розглянуто економічне значення інституту комерційної таємниці, джерела правового регулювання, роль переглянутого Закону про недобросовісну конкуренцію КНР, особливості захисту комп’ютерного програмного забезпечення та технології як комерційної таємниці, ліцензування, розрахунок фінансової компенсації. Наведено судове тлумачення щодо розгляду цивільних позовів про крадіжку комерційної таємниці, керівництво для компаній щодо вжиття відповідних заходів для збереження секретності. Запропоновано результати аналізу ведення справ про комерційну таємницю в Китаї, розглянуто судову практику.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновації, комерційна таємниця, економічна безпека, промислове шпигунство, ліцензування, судова заборона, фінансова компенсація.