Наука технології інновації №2(22)-2022, 3-9 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-01

Гусейнова Арзу Догру кизи — д-р екон. наук, професор, кафедра цифрової економіки, Інститут наукових досліджень економічних реформ, Азербайджан, Баку, вул. Г. Зардабі, 88, AZ1011; +994 (012) 492-59-04; arzu.huseynova@economy.gov.az; ORCID: 0000-0002-0981-9923

Маммедова Арзу Імамверді кизи — канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра цифрової економіки, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; m.arzu@unec.edu.az; ORCID: 0000-0002-6364-2786

Абілова Арзу Сабір кизи — викладач, кафедра цифрової економіки, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; arzu_abilova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0001-6879-8061

Гаджикерімова Хатун Гедір кизи — головний викладач, департамент інформатики, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Закатальська філія, Азербайджан, Закатала, вул. Ахмеда Раджаблі, 4; +994 (055) 204-94-29; khatun.hajikerimova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0003-2721-6613

Гасанова Хейран Рехім кизи — головний викладач, кафедра цифрової економіки, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; h.hasanova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0001-8814-3150

Мазанова Офелія Ідрис кизи — головний програміст LMS, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC), Азербайджан, Баку, вул. Істіклаліят 6, AZ1001; +994 (012) 492-59-04; ofelya.mazanova@unec.edu.az; ORCID: 0000-0001-7344-3492

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Резюме. У статті досліджено систему освіти як головний атрибут економіки знань, окреслено зміни в системі освіти Азербайджану. Автори пропонують розглянути приклади застосування інноваційних технологій у закладах вищої освіти зарубіжних країн у зв’язку з переходом від традиційної освіти до хмарної. У статті визначено фактори, що впливають на ефективність хмарної системи, а також важливість вивчення організації, економічних засад і принципів застосування систем управління електронним навчанням в освітніх закладах у методологічному теоретичному та практичному контексті. Продемонстровано економічний розвиток хмарних технологій і подано приклади з міжнародного досвіду змін у системі освіти.

Ключові слова: вища освіта, система освіти, хмарні технології, інноваційні технології, електронне тренування, інформаційні технології, електронне навчання.