Наука технології інновації №2(22)-2022, 32-35 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-04

Кужель Емма Вікторівна — патентний повірений України, вул. Рівненська, 48, м. Луцьк, Україна, 43020, Волинська обл., А/С 21; +38 (050) 378-68-59; volpatent@gmail.com; ORCID: 0000-0002-1249-4402

ЯКЩО «і і і» СПІЛЬНО, ТО …

Резюме. З другої половини минулого століття прогресивні екологи світу закликають уряди країн і впливові міжнародні організації звернути пильну увагу на екологічні негаразди планети. Забруднення довкілля через техногенну діяльність людей, видобуток тепла для ведення технологічних виробничих процесів або утворення комфортних умов проживання шляхом спалювання викопних видів палива чи продуктів нафтопереробки нарешті стали хвилювати людство. Таким чином, почалися здійснюватися кроки з пошуку та використання засобів очищення ґрунтів, води та повітря. До таких кроків належать організаційно-економічні заходи, засоби технічної екологізації виробничих процесів, організація і активізація наукових розробок з їх патентно-правовим захистом включно. Використання геотермальної енергії, біо- та гідроенергії, енергії морських хвиль, вітру та сонця з подальшим вдосконаленням розробок і використанням відповідних технологій щодо зберігання та перетворення згаданих джерел енергії спроможні цілком задовольнити всі енергопотреби суспільства. Діяльність науковців і виробничників із застосуванням інформаційного супроводу процесів виконання досліджень та здійснення розробок, а також втілення у виробничі процеси новітніх технологій з використанням енергії, яка не пошкоджує середовище, в умовах сьогодення є найактуальнішим питанням у будь-якій галузі та в будівельній сфері зокрема. Фокус уваги для кожної країни при цьому спрямовується на забезпечення її енергонезалежності. Через російську агресію в Україні в сучасних політичних і господарських умовах одним із нагальних питань стає активізація наукових розробок і прискорення втілення інновацій у процеси відбудови країни, особливо регіонів, що зруйновані внаслідок воєнних дій.

Ключові слова: інновації, науково-технічна інформація, інтелект, екологія, економіка, відновлювальна енергетика, будівельна індустрія.